นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life (คนที่ 6 จากซ้าย) นายไตรรงค์ บุตรากาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด หรือ SECAP (คนที่ 5 จากซ้าย) นายบรรจง  ชินธนะศิริ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ INSURE (คนที่ 4 จากขวา)และดร.เอกพล ณ สงขลา รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ Head of Strategy Office บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากขวา) เยี่ยมชมบูธของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี ที่ร่วมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีผ่านนวัตกรรมทางการประกันและการเงิน ในโครงการ Phenix ที่พัฒนาโดย บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในครือทีซีซี ให้เป็นศูนย์ค้าส่งอาหารครบวงจร และแหล่งรวมสินค้าอาหารคุณภาพจากทั่วโลก ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย  โดยภายในงานนี้ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการ ให้บริการที่สร้างคุณภาพชีวิตและการเงินที่ดีจาก SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ด้วยประกันชีวิต “คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5” ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และประกันกลุ่ม “Happy Work Plus” สวัสดิการประกันกลุ่มเพื่อพนักงานในองค์กร  สำหรับ INSURE อินทรประกันภัย ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ช่วยสร้างความอุ่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน กับประกันรถยนต์ “อินชัวร์ 2+ 3+ แฮปปี้”, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 700,000 บาท และประกันภัยการเดินทาง “อินชัวร์ TA All in one” นอกจากนี้บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ผู้นำด้านรถเช่าองค์กรอันดับ 1 ของประเทศไทย พร้อมให้คำแนะนำบริการ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธของไทยกรุ๊ป ณ โถงจัดงาน ชั้น 2 โครงการ Phenix ประตูน้ำ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life (คนที่ 6 จากซ้าย) นายไตรรงค์ บุตรากาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด หรือ SECAP (คนที่ 5 จากซ้าย) นายบรรจง  ชินธนะศิริ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ INSURE (คนที่ 4 จากขวา)และดร.เอกพล ณ สงขลา รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ Head of Strategy Office บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากขวา) เยี่ยมชมบูธของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี ที่ร่วมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีผ่านนวัตกรรมทางการประกันและการเงิน ในโครงการ Phenix ที่พัฒนาโดย บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในครือทีซีซี ให้เป็นศูนย์ค้าส่งอาหารครบวงจร และแหล่งรวมสินค้าอาหารคุณภาพจากทั่วโลก ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย  โดยภายในงานนี้ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการ           ให้บริการที่สร้างคุณภาพชีวิตและการเงินที่ดีจาก SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ด้วยประกันชีวิต “คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5” ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และประกันกลุ่ม “Happy Work Plus” สวัสดิการประกันกลุ่มเพื่อพนักงานในองค์กร  สำหรับ INSURE อินทรประกันภัย ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ช่วยสร้างความอุ่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน กับประกันรถยนต์ “อินชัวร์ 2+ 3+ แฮปปี้”, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 700,000 บาท และประกันภัยการเดินทาง “อินชัวร์ TA All in one” นอกจากนี้บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ผู้นำด้านรถเช่าองค์กรอันดับ 1 ของประเทศไทย พร้อมให้คำแนะนำบริการ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธของไทยกรุ๊ป ณ โถงจัดงาน ชั้น 2 โครงการ Phenix ประตูน้ำ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน