เครือข่ายงดเหล้า ยื่นผบก.ทล.รับมืออุบัติเหตุจากสุราช่วงปี ใหม่

 

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) พร้อมด้วย เครือข่ายผู้ได้รั บผลกระทบจากเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่ มหน้าใหม่ กว่า30คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ  พลตำรวจตรีสมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เพื่ อเข้มงวด ตรวจจับ กำชับทุกพื้นที่ บังคับใช้ กฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บนทาง และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนถนนและไหล่ทาง และขอสนับสนุนมาตรการเมาขับ จับยึดรถและใบขับขี่ตามนโยบายรั ฐบาล ทั้งนี้เครือข่ายฯได้มอบสื่อรณรงค์ปีใหม่ “กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย มีน้ำใจ ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง”เป็นแผ่นป้ายไวนิล จำนวน400 ผืนและสติกเกอร์รณรงค์ อีกกว่า20,000 ชิ้น ให้ตำรวจทางหลวงด้วย

 

ด้านพลตำรวจตรีสมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง  กล่าวว่า ตำรวจทางหลวงเตรียมกำลังและสั่ งกำชับเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือปีใหม่ไว้แล้ว ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้เคารพกฎหมาย โดยเฉพาะการห้ามดื่มบนรถ บนถนน ห้ามขายสุราตามไหล่ทาง ปั๊มน้ำมันอย่าแอบขาย อย่าลืมว่าสุราไม่สามารถดื่มขายในที่สาธารณะได้ นอกจากนี้เราจะสร้างการรับรู้กั บสังคมเพื่อลดความสูญเสียจากอุ บัติเหตุบนท้องถนนอย่างเต็มที่  
ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com