“ไทยประกันชีวิต” สนับสนุน ภาพยนตร์”HOMESTAY”

นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ไทย ผู้จัดการ ส่วนสื่อสารออนไลน์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบกระเช้าขอบคุณ จากนางสาวจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท GDH559 จำกัด ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน ภาพยนตร์ เรื่อง HOMESTAY ณ ลาน Eden ศูนย์การค้า Central world

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน