“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” มอบเงินเพื่อผู้ป่วยสูงวัย ปีที่ 4

นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงิน 900,000 บาท สมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ปีที่ 4 นำไปผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ป่วยสูงวัยที่ยากไร้ ในโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีฯ และกรรมการศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน