“ไทยประกันชีวิต” จัดโครงการ “Sharing’s Day” ครั้งที่ 3

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมพลังจิตอาสา จัดโครงการ “Thai Life Sharing’s Day” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานบริการผู้เอาประกัน และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกบูทจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบูทกิจกรรมสอยดาวชิงรางวัล รายได้จากการจำหน่ายมอบให้มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

 

โดยมีวงดนตรี We Thailife Band วงดนตรีของพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมสร้างบรรยากาศความครื้นเครง ณ บริเวณ Easy Zone ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยไทยประกันชีวิตมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตอาสา ด้วยการเป็น “ผู้ให้” เพื่อสร้างคุณค่าในการดำรงชีวิต และเติมเต็มความสุขแก่คนในสังคม อันเป็นการจรรโลงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com