“ไทยประกันชีวิต” จัดโครงการ “Sharing’s Day” ครั้งที่ 3

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมพลังจิตอาสา จัดโครงการ “Thai Life Sharing’s Day” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานบริการผู้เอาประกัน และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกบูทจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบูทกิจกรรมสอยดาวชิงรางวัล รายได้จากการจำหน่ายมอบให้มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

 

โดยมีวงดนตรี We Thailife Band วงดนตรีของพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมสร้างบรรยากาศความครื้นเครง ณ บริเวณ Easy Zone ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยไทยประกันชีวิตมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตอาสา ด้วยการเป็น “ผู้ให้” เพื่อสร้างคุณค่าในการดำรงชีวิต และเติมเต็มความสุขแก่คนในสังคม อันเป็นการจรรโลงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน