ไทยประกันชีวิตแนะลูกค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 63 ยื่น Consent Form ผ่านแอป-เว็บ

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ช่วงต้นปี 2564 นี้ จะเป็นช่วงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2563  และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่างๆ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ และยินยอม ผ่านการยื่นแบบฟอร์มแสดงความยินยอม (Consent Form) ให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาต่อกรมสรรพากร

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จึงพัฒนาช่องทางให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำส่ง Consent Form ให้กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ลดการเดินทางไปยังสาขาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้แก่

แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยเปิดที่หน้าหลัก เลือกเมนู “แจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” ซึ่งจะแสดงข้อมูลกรมธรรม์ให้เลือก สามารถเลือก “กรมธรรม์ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” หรือ “เลือกทั้งหมด” โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลล่าสุดตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิตได้อีกด้วย

หรือผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com เมนู “บริการลูกค้า” เมนูย่อย “ข้อควรรู้” เลือก “แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อนำส่งข้อมูลให้กับบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ ผ่านบริการไทยประกันชีวิต iService บนเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน

“ผู้เอาประกันภัยที่เริ่มสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะต้องแจ้งความประสงค์ยินยอมให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร ตามแบบประกันที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ครบถ้วน โดยในปีภาษี 2563 ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท” นายสวัสดิ์กล่าว

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน