ไทยประกันชีวิตเร่งออกมาตรการช่วยลูกค้าน้ำท่วม 31 จังหวัด ยืดเวลาชำระเบี้ยฯ 60 วัน


นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ ส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันที่ประสบอุทกภัย บริษัทฯ จึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันที่ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย

การขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันออกไปอีก 60 วัน นับจากวันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 29 ตุลาคม 2562 โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าว ผู้เอาประกันยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกกรณี รวมถึงการใช้ Fax Claim

กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 29 ตุลาคม 2562 หากผู้เอาประกันขอต่ออายุกรมธรรม์หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน บริษัทฯ จะงดเว้นการตรวจสุขภาพและยกเว้นดอกเบี้ยเบี้ยประกัน รวมถึงกรมธรรม์แบบรายงวดที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติหากผู้เอาประกันติดต่อชำระเบี้ยฯ ภายใน 6 เดือน บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยเบี้ยประกันให้เช่นกัน

นอกจากนั้น กรณีกรมธรรม์และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันสูญหายหรือชำรุด บริษัทฯ จะงดเก็บค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันใหม่ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องติดต่อขอให้ออกกรมธรรม์หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันใหม่ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันในพื้นที่ 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน สุโขทัย นครพนม สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม เพชรบูรณ์ เลย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร หนองบัวลำภู สระแก้ว ปราจีนบุรี ตราด กระบี่ ระนอง และชุมพร

“บริษัทฯ มีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย นอกจากมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันแล้ว บริษัทฯ ยังได้ระดมจิตอาสาไทยประกันชีวิตจัดทำถุงยังชีพ ในเบื้องต้นได้จัดถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง ส่งมอบผ่านมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ดอีกด้วย” นายสวัสดิ์กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน