ระดมพลังจิตอาสาไทยประกันชีวิต แจกถุงยังชีพ ร่วมโรงครัวอาสา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย กลุ่มจิตอาสา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งจากสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย จึงได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ภายใต้โครงการ “ไทยประกันอาสา ช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย”

เบื้องต้น จิตอาสาไทยประกันชีวิต ได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 650 ถุง รวมมูลค่า 325,000 บาท นำไปส่งมอบผ่านมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 500 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด สำหรับถุงยังชีพอีก 150 ถุง ส่งมอบผ่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมุกดาหาร

นอกจากนั้น ฝ่ายขายจิตอาสาในพื้นที่ ยังได้ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมร่วมทำอาหาร ส่งมอบให้แก่ศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยและโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ตำบลนาแซง ตำบลนางาม ตำบลบึงเกลือ ในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เอาประกันและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงดำเนินแนวทางช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ทั้งการออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมให้จิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมส่งมอบการดูแล ในฐานะเพื่อนคู่คิด เคียงข้าง คนไทยและสังคมไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน