ไทยประกันชีวิต กวาด 12 รางวัลระดับโลก จาก USA

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ การสร้างสรรค์และพัฒนาแคมเปญการสื่อสารด้านการตลาดและการโฆษณา ในปี 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยสามารถคว้ารางวัล International Business Awards 2019 หรือ Stevie Awards 2019 จัดโดยสถาบัน International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้นถึง 12 รางวัล โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุด Grand Stevie Award winners, Best of the 2019 International Business Awards และรางวัล People’s Choice Stevie® Awards ในหมวด Insurance ซึ่งเป็นรางวัลจากการโหวตของลูกค้าและประชาชนทั่วไป

ไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตแห่งปี หรือ Company of the Year ระดับ Bronze ในหมวดบริษัทประกันชีวิต (ขนาดใหญ่) รวมถึงรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล Brand & Experiences ในหมวด CSR Event จากโครงการ “ปันน้ำใจ ชาวไทยประกันชีวิต Episode : สานฝัน ปันสุข” ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับจิตอาสาของบริษัทฯ ที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมไทย

ทางด้านแคมเปญการสื่อสารด้านการตลาดและโฆษณา บริษัทฯ ยังสามารถคว้ารางวัลได้จำนวนมาก โดยแคมเปญ ‘Mother Knows Best’ หรือ ‘แม่รู้อะไรบ้าง’ สามารถคว้ารางวัลในระดับ Gold 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Motivational รางวัล Viral และรางวัล Viral Marketing Campaign of the Year และระดับ Silver ได้รับรางวัล Communication or PR Campaign of the Year-Corporate Responsibility ถือเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การทำตลาดที่เข้าถึงจิตใจผู้บริโภค และการสร้างการจดจำหรือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

“แม่รู้อะไรบ้าง” เป็นภาพยนตร์โฆษณาสร้างสรรค์สังคม ภายใต้แนวคิดคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life, Value of Love & Value of People) ที่สะท้อนความรัก ความผูกพันของแม่กับลูกในยุค Digital Disruptive ที่ดำเนินเรื่องแบบเรียบง่าย แต่สามารถดึงอารมณ์และความรู้สึกร่วมของผู้ชม (Emotional Attachment) เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักว่า แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน แต่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ก็คือ “ความรัก”

นอกจากนั้น ความสำเร็จจาก The Last Call แคมเปญที่ต่อยอดการสร้างแบรนด์และขยายตลาดผ่านดนตรี หรือ Music Marketing ด้วยการนำเสนอขายสินค้าผ่านมิวสิควิดีโอ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของธุรกิจประกันชีวิตในการนำเสนอขายสินค้าประกันชีวิตในลักษณะ DRTV (Direct Response TV) ผ่านช่องทาง Social Media ของบริษัทฯ ด้วยเนื้อหาที่สร้างอารมณ์ร่วมให้ผู้ชมได้ฉุกคิดเลือกวางแผนชีวิตเพื่อคนที่รัก ซึ่งมีกระแสตอบรับจากผู้ชมในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างดี สามารถคว้ารางวัลระดับ Gold ได้อีก 3 รางวัล คือ รางวัล Online Marketing Campaign of the Year รางวัล Direct Response Marketing และรางวัล Fundraising Event นับเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างการจดจำแบรนด์และสินค้าของไทยประกันชีวิต ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าประทับใจ โดยสามารถติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับรางวัลและภาพยนตร์โฆษณาเรื่องอื่นๆ ของไทยประกันชีวิตได้ที่ YouTube – thailifechannel

“ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ที่พร้อมวางแผนดูแลชีวิตให้กับลูกค้าอย่างครบรอบด้าน ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการระบบการทำงานและบุคลากร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมการทำความดี ด้วยการสร้างแรงบันดาลให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของชีวิตและคุณค่าของความรัก อันนำไปสู่การได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จร่วมกัน” นายไชยกล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน