สื่อมวลชนดีเด่น 2562

นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี 2562 หรือ  Catholic Media Awards  2019  จากผลงานภาพยนตร์โฆษณา “แม่รู้อะไรบ้าง?” โดยพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้สร้างสรรค์สื่อที่ดี มีคุณค่า และส่งเสริมคุณธรรม ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ   

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน