ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชประทานของที่ระลึก ไทยประกัน

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประทานของที่ระลึกในพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ ให้แก่นายทำนุ บุญประกอบ Managing Executive Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม” ครั้งที่ 3 เพื่อสมทบทุนมอบปัจจัยให้ โรงพยาบาลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ และสมทบทุนสร้างอาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลพหลพล-พยุหเสนา  ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน