ไทยประกันชีวิต เปิดศักราชใหม่ ออก 2 Product สะสมทรัพย์ “ธนทวี1 10/5” และ “ธนทวี1 15/6” ลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี และสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้ลูกค้าอย่างครบรอบด้าน บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกัน Life Solutions Product ในกลุ่ม Money Fit 2 แบบ คือ ธนทวี1 10/5(2) และธนทวี1 15/6(1) ซึ่งเป็นแบบประกันออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนและความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดสัญญา ซึ่งเป็นผลตอบที่ค่อนข้างดีและแน่นอน ในภาวะที่เศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยชะลอตัว โดยจะขายผ่านตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

แบบประกันธนทวี1 10/5(2) ชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี ให้ความคุ้มครองนาน 10 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15และรับเงินคืน 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 6-9 ครบกำหนดสัญญารับ 512% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างสัญญา ในปีกรมธรรมที่ 1 บริษัทฯ จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 24 จ่ายเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็น 200 – 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามลำดับ ส่วนปีกรมธรรม์ที่ 5-10 บริษัทฯ จ่าย 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สำหรับแบบประกันธนทวี1 15/6(1) ชำระเบี้ยประกัน 6 ปี ให้ความคุ้มครองนาน 15 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1-6 และรับเงินคืน 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 7-14 ครบกำหนดสัญญารับ 612% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตในปีกรมธรรมที่ 1บริษัทฯ จ่าย 100% และตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2-5 จ่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยจ่าย 200-500% ของจำนวนเงินเอาประกัน หากเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 6-15 บริษัทฯ จ่าย 600%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ หลายคนกำลังมองหาการออมเงินและการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งแบบประกันออมทรัพย์ใหม่ทั้งสองแบบประกัน เป็นทางเลือกสำหรับการวางแผนทางการเงิน ที่ผู้เอาประกันมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและคุ้มค่า เพราะเป็นแบบประกันที่มีเงินคืนให้ทุกปี ครบสัญญายังได้รับเงินก้อน พร้อมความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา อีกทั้งเบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ถือเป็นแบบประกันที่รองรับแผนทางการเงินและทุกแผนการในอนาคตเป็นอย่างดี” นายสวัสดิ์กล่าว

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันของบริษัทฯ ยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันและให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ บริการช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่หลากหลายมากกว่า 10 ช่องทาง ไทยประกันชีวิต iService บริการตรวจสอบข้อมูล สถานะกรมธรรม์ และการเรียกร้องสินไหมผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน