ไทยประกันชีวิตห่วงใยสุขภาพบุคลากรและลูกค้า วางแนวทางลดเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 และโคโรน่าไวรัส ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร ฝ่ายขายและผู้เอาประกัน ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในอากาศ จึงได้กำหนดแนวทางการดูแลทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเบื้องต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งหัวพ่นละอองน้ำที่อาคารต่างๆ ได้แก่ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ อาคารสาขารัตนาธิเบศร์ อาคารสาขาบางนา และอาคาร สาขาธนบุรี โดยเปิดพ่นละอองน้ำทุกวันทำการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งจอแสดงปริมาณฝุ่น PM 2.5 บริเวณโดยรอบอาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ AirVisual.com รวมถึงรณรงค์ให้ความรู้แก่บุคลากร ฝ่ายขาย ผู้เอาประกันและประชาชนทั่วไป ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งวิธีการป้องกัน การปฏิบัติตน รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 และโคโรน่าไวรัส ซึ่งกำลังแพร่ระบาดที่ประเทศจีนในขณะนี้

ขณะเดียวกันยังได้วางแนวทางป้องกันในระยะยาว ผ่านการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ โดยการติดตั้งป้ายขอความร่วมมือบริเวณที่จอดรถทุกอาคาร และรณรงค์ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่ทำงานภายนอกอาคาร สวมใส่หน้ากากอนามัย

ไทยประกันชีวิตมุ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ฝ่ายขายและผู้เอาประกัน ผ่านแนวทางการสร้างสุขภาพที่ดีในเชิงป้องกัน (Preventive) ตามแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพดีแบบองค์รวม หรือ EcoHealth System  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน