ไทยไลฟ์ ส่งแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย” ลดภาระการเงินคนวัยทำงาน

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในภาวะปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้หลายคนกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล รวมถึงความกังวลจากการขาดรายได้ในช่วงที่อาจต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทฯ จึงนำเสนอแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย” ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งความคุ้มครองชีวิต และเงินชดเชยรายได้ กรณีเจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 เจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ หรือประสบอุบัติเหตุ และหากไม่มีการเคลมสินไหมทดแทนทุกกรณีตลอดสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี จะได้รับเบี้ยประกันปีสุดท้ายคืน 100%

แบบประกันดังกล่าวสามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับประกันตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันและระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี  โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยรายได้ กรณีผู้ป่วยในสูงสุดวันละ 1,500 บาท นานสูงสุด 365 วัน กรณีเข้ารักษาตัวในห้องฉุกเฉิน หรือ ICU จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 3,000 บาท นานสูงสุด 30 วัน

หรือหากต้องผ่าตัดใหญ่ รับเงินก้อนสูงสุด 30,000 บาท และเมื่อออกจากโรงพยาบาล ยังได้รับเงินปลอบขวัญสูงสุดครั้งละ 1,500 บาท รวมถึงมอบความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต สูงสุด 300,000 บาทอีกด้วย

“ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย” เป็นแบบประกันที่เหมาะสำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน ทั้งกลุ่มที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว แต่ต้องการสร้างสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท หรือกลุ่มอาชีพอิสระ (Freelance) อาทิ เจ้าของธุรกิจ นักดนตรี นักแสดง เทรนเนอร์ หรือผู้ที่ขายของออนไลน์ ที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว โดยแบบประกันนี้จะขายผ่านช่องทาง Telesales หรือการขายทางโทรศัพท์  

นายสวัสดิ์กล่าวว่า “ปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาล มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล อาจส่งผลให้ครอบครัวขาดรายได้ ขณะเดียวกันก็จะมีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จนอาจกลายเป็นภาระหนักของครอบครัว ดังนั้น คนวัยทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าครอบครัว รวมถึงคนที่ไม่มีสวัสดิการรองรับ จึงควรมีแผนรองรับความเสี่ยงเพื่อลดภาระทางการเงิน ด้วยแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย” ที่ตอบโจทย์และเป็นทางเลือกในการรับเงินชดเชยรายได้ และหากไม่มีการเคลมสินไหมตลอดสัญญา 5 ปี ก็จะได้รับเบี้ยประกันปีสุดท้ายคืนอีกด้วย”

ขณะเดียวกันผู้เอาประกันของบริษัทฯ ยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ซึ่งเป็น Signature Service ของบริษัทฯ อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง, ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันและบริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โทร.1124, ไทยประกันชีวิต iService บริการออนไลน์ ที่อำนวยความสะดวกให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ หรือการเรียกร้องสินไหมด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com, ไทยประกันชีวิตอีซีเพย์ ช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่มีมากกว่า 10 ช่องทาง ซึ่งถือเป็นบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัลอย่างครบรอบด้าน ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน