“ไทยไลฟ์” เปิดตัว “แอปฯไทยประกันชีวิต” บริการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์และทำธุรกรรมด้วยตนเอง

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายการดำเนินธุรกิจ หรือ Business Model ของไทยประกันชีวิตที่มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการดูแลชีวิตอย่างครบรอบด้าน ทั้งการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่วงวัยและทุกช่วงของชีวิต ผสานการพัฒนาบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต

ประกอบกับในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตสู่ความปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจดูแลสุขภาพและวางแผนทางการเงิน รวมถึงดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จึงพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการสำหรับลูกค้า ด้วยการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาสนับสนุน

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแนวทางการดูแลผู้เอาประกัน 3 รูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้เอาประกันในปัจจุบัน ประกอบด้วย “แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต” ที่เป็นเพื่อนคู่คิด ดูแลชีวิตครบ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ และทำธุรกรรมประกันชีวิตด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา (Self Service) อาทิ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกรมธรรม์ การแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ (Consent Form) การชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน QR Code การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพและการวางแผนการเงินสำหรับผู้เอาประกันอีกด้วย

“แอปพลิเคชันได้รับออกแบบและพัฒนาบนแนวคิด Agile Methodology ซึ่งจะมีฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะแรก บริษัทฯ มุ่งเน้นการการพัฒนา Foundation Feature เพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานกับลูกค้า โดยในระยะถัดไป บริษัทฯ วางแผนพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานด้านต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งการเคลมสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน (E-Claim) การชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต (E-Payment) การปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Virtual Hospital) เพื่อยกระดับการให้บริการสำหรับลูกค้า” นายไชยกล่าว  

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด “แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต” ได้ฟรี ทั้งจาก App Store หรือ Google Play Store จากนั้นลงทะเบียนตามขั้นตอน ก็สามารถใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจในการเป็นทุกคำตอบของชีวิต ตามแนวทางการสร้าง Eco-Health System เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าและคนไทย บริษัทฯ ยังได้พัฒนาโครงการ “ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต” ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มอบความฟิตในทุกด้านของชีวิต ภายใต้แนวคิด “Circle of Wellness” 4 ด้าน ได้แก่ Self การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง Sense การสร้างเสริมสุขภาพจิตใจให้เข้มแข็งและมีความสุข Stability การสร้างความมั่นคงทางการเงิน และ Spirit การสร้างคุณค่าชีวิตผ่านการให้และการแบ่งปันสู่สังคม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมต่างๆ   ของบริษัทฯ เพื่อสะสมคะแนน สำหรับใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไปสูงสุดถึง 30%

โดยผู้เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต ต้องเป็นผู้ที่ซื้อแบบประกันไทยไลฟ์ ฟิต 80/80 หรือสัญญาประกันชีวิตหลักใดๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ พร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบใดแบบหนึ่ง ที่เข้าโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต ซึ่งประกอบด้วย สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง 2, สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 48 โรค, สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพโกลด์, สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.)

ทั้งนี้ สมาชิกไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต จะต้องทำแบบประเมินสุขภาพ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสุขภาพ (Health Tracking Application) เพื่อส่งข้อมูลด้านสุขภาพ อาทิ ข้อมูลการออกกำลังกาย ผลตรวจสุขภาพ ใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือใบเสร็จอาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ สำหรับการสะสมคะแนนเป็นส่วนลดเบี้ยฯ ตลอดจนการรับโบนัสสุขภาพ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม Challenge ของบริษัทฯ เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ไลฟ์ฟิต จากร้านค้าพันธมิตรในโครงการฯ

ขณะเดียวกันเพื่อให้เกิด Eco-Health System อย่างครบรอบด้าน บริษัทฯ ได้มอบสิทธิพิเศษที่จะเติมเต็มความสุขและสุขภาพที่ดีให้กับผู้เอาประกัน ผ่านไทยประกันชีวิต Privilege ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระรวมทุกกรมธรรม์ในแต่ละปี ประกอบด้วย ไทยประกันชีวิต INFINITE, ไทยประกันชีวิต ULTIMATE และไทยประกันชีวิต PRIME

โดยไทยประกันชีวิต INFINITE ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับผู้เอาประกันที่ชำระเบี้ยฯ ต่อปีรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป แบ่งออกเป็น 4 สถานะ คือ Classic, Silver, Gold และ Platinum ทั้งนี้ ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ จะได้ระดับสมาชิกทันทีโดยไม่ต้องสมัครหรือสะสมคะแนน และได้รับสิทธิพิเศษด้านการดูแล ที่ครอบคลุมชีวิตและสุขภาพรอบด้านทั้งกายและใจ ซึ่งผู้เอาประกันสามารถติดตามข้อมูลและรับสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เช่นเดียวกัน

“ในยุคที่ธุรกิจต้องปรับตัวจาก Digital Disruption และพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบ New Normal บริษัทฯ ไม่หยุดที่จะพัฒนากระบวนการทำงานให้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รูปแบบการดูแลใหม่ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น จึงมีเป้าหมายในการดูแลลูกค้าในทุกมิติ ทั้งการสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรง การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงิน รวมถึงการสร้างคุณค่าในการใช้ชีวิต อันเป็นการตอบโจทย์การเป็น Life Solutions ตามแนวทางการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric” นายไชยกล่าว

ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ยังมีบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อันเป็น Signature Service  อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ไทยประกันชีวิตอีซีเพย์ ช่องทางการชำระเบี้ยประกันมากกว่า 10 ช่องทาง รวมถึงไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน โทร.1124

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน