จิตอาสา ไทยไลฟ์ สร้างวินัยการออมบริหารการเงินให้ชุมชน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยจิตอาสากลุ่มงานบัญชีและการเงิน จัดกิจกรรม “อาสาสร้างสุข เพื่อชุมชนบ้านปลาฝา” อบรมการวางแผนทางการเงินและทำบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยด้านการออมและวินัยทางการเงิน ให้กับชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนบ้านปลาฝา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ จำนวน 50 ครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกมะขามหวาน ปลูกยาสูบ ให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมดังกล่าว ต่อยอดจากกิจกรรม “ปันน้ำใจ ชาวไทยประกันชีวิต : สานฝัน ปันสุข สร้างห้องสมุดให้น้อง” ซึ่งระดมทุนผ่านการจัดกิจกรรม การจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขายของบริษัทฯ นำไปจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปลาฝา โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นแหล่งบริการชุมชนสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และดำเนินการส่งมอบศูนย์ฯ ให้ชาวชุมชน เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ไทยประกันชีวิต มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตอาสา ด้วยการเป็น “ผู้ให้” เพื่อเติมเต็มคุณค่าในการดำรงชีวิต พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด ที่อยู่เคียงข้าง เติมเต็มความสุขให้แก่คนในสังคม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน