มอบแว่นสายตา 

เพิ่มเพื่อน

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบแว่นสายตา จาก “โครงการเด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข”  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฏร์อนุกูล)   จำนวน 127 คน  โดยมี นางสาวอัญพัชญ์ จิรสุริยันวัชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ  ห้องประชุมครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนสามเสนนอกฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน