ไทยประกันชีวิต สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 แก่ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับมอบสิ่งของ อาทิ เสื้อยืดไทยประกันชีวิต, ถุงผ้า จากนางสกุณี อ้วนหวัน ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค133 บริษัท
ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ในกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน LINE @hpc7 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมประชาชนในจังหวัดขอนแก่น,จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหาสารคาม, และจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน