ไทยประกันชีวิตชวนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “Sharing’s Day” ระดมทุนสมทบมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้สูงวัย

เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรม “Thai Life Sharing’s Day” รณรงค์ให้บุคลากรภายในองค์กรร่วมเป็นจิตอาสา หรือ CSR Volunteer ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ เพื่อระดมทุนจัดหารายได้สมทบมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ในโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้สูงวัยที่ยากไร้

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาหลายหน่วยงานของไทยประกันชีวิต ได้แก่ สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ สายงานประกันชีวิตหมู่ สายงานไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ร่วมด้วยส่วนจัดซื้อจัดหาและส่วนสนับสนุนระบบงานจัดซื้อ ร่วมกันออกบูทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บูทจำหน่ายสินค้าศิลปะและสินค้าทำมือ บูทสอยดาว และบูทเล่นเกม ซึ่งจัดขึ้นบริเวณ Easy Zone ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก

ไทยประกันชีวิตมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตอาสา พร้อมเป็น “ผู้ให้” และ “แบ่งปัน” เพื่อสร้างคุณค่าในการดำรงชีวิต และเติมเต็มความสุขให้แก่คนในสังคม อันเป็นการจรรโลงสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน