เดอะเวเนเซียหัวหินMOUสมาคมการค้าไทย-หูเป่ยหนุนท่องเที่ยว2ปท.

 

นางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ประธานกรรมการบริหาร เดอะเวเนเซีย ชะอำ-หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนางธารทิพย์ ธนประภาวัฒน์ นายกสมาคมการค้าไทย-หูเป่ยในโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม การค้า ไทย-หูเป่ย และ อาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม การค้าไทย -หูเป่ย และอาเซียน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและนำมาสู่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงาน สถานที่ท่องเที่ยว เดอะ เวเนเซีย ชะอำ -หัวหิน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน