ประชุมปรับปรุงประกันภัยรถผ่านแดนอาเซียน

cob-3

สำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และการสนับสนุนจาก ASEAN Insurance Council (AIC) จัดประชุม The 3rd Council of Bureaux Working Group Meeting (COB) ขึ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถผ่านแดนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะรองประธานสภาสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งอาเซียน และประธานคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมและเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนจาก ASEAN Insurance Council เข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com