บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นายฐิติเดช ศรีมารยาทผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ “บัตรติดล้อ” บัตรกดเงินสดหมุนเวียนที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถกดเงินสดตามวงเงินสินเชื่อทะเบียนรถของตนเองได้สะดวกผ่านตู้ ATM ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเจตนาในการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีมาตรฐานให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย

นอกจากนี้ ประโยชน์ที่ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะพร้อม บัตรติดล้อ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยถูก 0.94% ต่อเดือน โดยมีวงเงินคงที่อย่างน้อย 1 ปี ซึ่งเมื่อลูกค้าชำระค่างวดเข้ามา ในส่วนของเงินต้น จะเป็นวงเงินกลับเข้าไปอยู่ในบัตรติดล้อ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเงินที่เคยผ่อนมา เวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยสามารถใช้บัตรติดล้อกดเงินสดผ่านตู้ ATM ธนาคารชั้นนำทั่วประเทศกว่า 50,000 แห่ง ได้ตลอด 24 ชม. หรือสามารถโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีผ่านแอปเงินติดล้อ สะดวก ง่าย ได้เงินไวใน 1 นาที สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแคมเปญสื่อสารผ่านหนังโฆษณาชุด “ลูกค้าบัตรติดล้อ เงินที่ผ่อนมา เวียนกลับมาใช้ใหม่ได้” โดยถ่ายทอดเป็นเรื่องราวปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจากการถูกติดตามค่าเช่าบ้าน และมีพนักงานเงินติดล้อเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของบัตรติดล้อ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถนำวงเงินที่เคยผ่อนมา เวียนกลับมาใช้แก้ปัญหาในยามฉุกเฉินได้ ผู้สนใจรับชมหนังโฆษณาชุด “ลูกค้าบัตรติดล้อ เงินที่ผ่อนมา เวียนกลับมาใช้ใหม่ได้” ได้ที่ YouTube เงินติดล้อ และ Facebook Fanpage เงินติดล้อ

นายฐิติเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงไม่ฟื้นตัวมากนัก กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อแก้ปัญหาฉุกเฉิน ซึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถทั่วไปอาจมีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ใช้สินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง เพราะทะเบียนรถ เล่ม จะนำมาขอสินเชื่อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ขณะเดียวกันวงเงินสินเชื่อยังลดลง อันเนื่องมาจากมูลค่ารถยนต์ตามราคาตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับปัญหาของลูกค้าที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามกลไกการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงสำหรับสินเชื่อรายย่อย (Risk-Based Pricing) รวมถึงยังมีการสื่อสารรณรงค์ให้ลูกค้ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกด้วย ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.tidlor.com และ Facebook Fanpage เงินติดล้อ หรือ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0880880880 ตลอด 24 ชม.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน