บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR นำโดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมงานชาวเงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 36 คน ในกิจกรรม TIDLOR Culture Wow เพื่อแนะนำ และแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และยังได้แบ่งปันเรื่องราวการดำเนินธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จาก Data Analytics เพื่อการวางแผนและขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการสร้างความแข็งแกร่งและความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจของ บมจ.เงินติดล้อ นอกจากนี้ยังร่วมแบ่งปันมุมมอง วิธีคิด และแนวทางการทำงาน เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถาม-ตอบ ข้อสงสัยอย่างเป็นกันเอง กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปยังองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

หลักสูตร TIDLOR Culture Wow และ TIDLOR Culture Camp ภายใต้โครงการ TIDLOR Academy จัดขึ้นสำหรับบุคคลและบริษัทภายนอกที่สนใจการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านแนวคิดและประสบการณ์จริงในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับเงินติดล้อ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้สนใจออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านเวิร์กชอปที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tidlor.com/academy หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-792-1990

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน