สถาบันประกันภัยไทยได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกันภัย ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย รุ่นที่ 2

สถาบันประกันภัยไทยได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกันภัย ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย รุ่นที่ 2 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ตามประกาศใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีผลให้ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยในฐานะนายหน้ามีความตื่นตัว และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นพื้นฐาน ก่อนที่จะเริ่มทำงานและขอรับใบอนุญาต

ครั้งนี้หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกันวินาศภัยจัดอบรมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกันชีวิตจัดอบรมที่สถาบันประกันภัยไทย

โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครรอบต่อไปในวันที่ 9-10 มกราคม 2563 หรือรอบอื่นๆได้ที่ www.tiins.com 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน