สถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศ คุณวุฒิ Associate CIP ให้ทีมงาน BKI ที่จบหลักสูตร ANZIIF-THAI

เพิ่มเพื่อน

สถาบันประกันภัยไทย (TII) โดยนายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานบมจ. กรุงเทพประกันภัย ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI พร้อมมอบใบประกาศขั้น Certificate Level คุณวุฒิ Associate CIP ให้กับผู้จบการศึกษา

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร ANZIIF-THAI จะได้รับคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านวิชาชีพในระดับสากล คือ Associate CIP และ Senior Associate CIP ทั้งยังได้เพิ่มศักยภาพในการทํางานและความก้าวหน้าในอาชีพด้านการประกันวินาศภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ANZIIF เพื่อรับสิทธิประโยชนต่างๆ และสามารถนําคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ Associate CIP ขึ้นไป ยื่นขอลดจํานวนชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตประกันวินาศภัยได้กึ่งหนึ่ง

สำหรับผู้สนใจเรียนหลักสูตรประกันวินาศภัยระดับมาตราฐานสากลเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับทีมงาน และพนักงานในองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรสกรณ์ Tel 02 2498585#511 หรือ inbox Fanpage สถาบันประกันภัย 24 ชั่วโมง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน