เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 สถาบันประกันภัยไทยได้จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารในหัวข้อ” ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น  : The art and science of negotiation for greater success” ณ.โรงแรม Marriott สุขุมวิท 24

เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจและพันธมิตรในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ภายใต้ข้อจำกัดทางธุรกิจต่างๆ

โดยในการอบรมครั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วาสิตา บุญสาธร อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) วิทยากรด้านการเจรจาต่อรองสื่อสารและการสร้าง Passion

ในการทำงาน มาเป็นผู้บรรยาย การอบรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จากหลากหลายประเภทธุรกิจ ที่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งในองค์กรและลูกค้า หรือบุคคลภายนอก

ท่านใดที่สนใจการอบรมพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook หรือที่ Website www.tiins.com

#อบรมพัฒนาบุคลากร #Training #Soft-Skill Training

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน