เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร APID (ASEAN Professional Insurance Diploma) Module 1 : ASEAN INSURANCE MARKET PRACTICES (UNDERWRITING & CLAIMS) ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีทั้งผู้เรียนจากฝั่งไทยและต่างประเทศ

โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณกฤษณา ศักดิวรพงศ์ คุณปรัชญ์ ภัทรากรกุล และ คุณประภาภัสร์ กุลปวโรภาส จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน), คุณวิชชุกร นิลมานัตต์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน บริษัท แอคชัวเรียลบิซ จำกัด, คุณจักรกฤษณ์ ขาวสะอาด บริษัท เซดจ์วิค (ไทยแลนด์) จำกัด, ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า วิทยากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตรดังกล่าว และต้องขอขอบคุณบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนสถานที่จัดออนไลน์ในครั้งนี้
.
เตรียมพบกับ Module 2 : Climate Risk Management And Environmental Risk Management In ASEAN เร็วๆ นี้ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tiins.com/apid/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Email : thanyapat@tiins.com

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน