ที.ไอ.ไอ. จัดอบรมต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย รายได้สบทบทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถานบันประกันภัยไทย บริษัท ที.ไอ.ไอ.จำกัด เปิดเผยว่า ทางทีไอไอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงร.9 เป็นล้นพ้นจึงได้จัดอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยรายได้จากการอบรมทั้งหมด (ไม่มีการหักค่าใช้จ่าย) ร่วมกับเงินบริจาคของพนักงานที.ไอ.ไอ. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท

โดยวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ทางที.ไอ.ไอ. นำโดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการบริหารของบริษัทฯ และตัวเองได้นำเช็ค 135,000 บาท ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

อนึ่ง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงร.9 พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาแก่โรงพยาบาลศิริราช โดยชื่ออาคารมีความหมายว่า กษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ ๘๔ พรรษา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน