ทีไอไอ ร่วม “บรรยาย-แชร์ประสบการณ์-อัพเดทเทคโนโลยีใหม่” ใน session “New Age Adjuster” ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันภัย 

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายและแบ่งปันมุมมองให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันภัย ในการนำเทคโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานของผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย รวมถึงอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจจะเข้ามามีบทบาทในอนาคตอันใกล้  ใน session “New Age Adjuster” ร่วมกับ คุณลลดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา Founder and Managing Director บริษัท SSOFIN Co., Ltd. ให้กับ Loass Adjuster  ภายในงานสัมมนา “การอบรมความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ตรวจสอบประเมินวินาศภัย” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ    

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน