สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินให้ทิพยประกันภัย เพื่ออัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เพื่ออัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จและเพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัด รวมถึง คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ทิพยประกันภัย และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราช

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน