ทิพยประกันภัยร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว(พระอารามหลวง) เชียงราย

เพิ่มเพื่อน

คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานทิพยประกันภัยภาคเหนือ ร่วมกับ พระเมธีวโรดม (ท่าน ว. วชิรเมธี) และหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว(พระอารามหลวง) เชียงราย โดยมีพระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน