“ทิพยประกันชีวิต”ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี “ปั่นฝ้าย ทอบุญ จุลกฐิน”

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ในงาน “ปั่นฝ้าย ทอบุญ จุลกฐิน” โดยธนาคารออมสินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าจุลกฐินเพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการสมทบทุนก่อสร้างกุฏิที่พักของพระภิกษุสงฆ์-สามเณร วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ. เชียงใหม่ และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ. เชียงใหม่

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน