นายอาคม ไม้ดัดจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย มอบหมวกกันน็อคสำหรับนักเรียน ตามโครงการ “TIP ZONE by ทิพยประกันภัย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย” จำนวน 500 ใบ

โดยมี ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทม. รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ยานนาวา เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงความปลอดภัย และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเคารพกฎจราจร สวมหมวกกันน็อคเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วยังลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือบุคคลรอบข้าง 

ทั้งนี้ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นของกทม. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นอีกด้วย ณ เขตยานนาวา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน