คุณอนุกูล เย็นใจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณวีรวุฒิ องค์วาสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร คุณสุรสิทธิ์ อรุณรัตนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM มอบของขวัญช่วงวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อแทนคำขอบคุณและส่งความห่วงใย สำหรับผู้ถือบัตรโดยสาร MRT/MRT PLUS และ EASY PASS

ซึ่งผู้ถือบัตรดังกล่าว ลงทะเบียนรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี จำนวน 15 วัน คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน

              สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองดังกล่าว เพียงสแกน QR Code ได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ของสถานีรถไฟฟ้า MRT,ด่านทางด่วน และช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2567  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน