ทิพยประกันภัย ดูแลลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากไฟล์ทบินถูกยกเลิกเดินทางไปญี่ปุ่น

ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม พร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผล กระทบจากไฟล์ทบินเดินทางไปญี่ปุ่นถูกเลื่อนหรือยกเลิก เนื่องจากเหตุพายุใต้ฝุ่นฮากิบิส เพียงแจ้งรายละเอียดการเดินทางผ่าน E-mail : claim_ah@dhipaya.co.th
โดยลูกค้าจะได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทิพยประกันภัย ขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่า เรายังขอ มอบสิทธิ์ความคุ้มครอง จากกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สำหรับท่าน ในเที่ยวบินครั้งต่อไปด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน