ทิพยประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนกิจกรรมราชยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาด ร่วมงาน RAAT Night of Champion พร้อมรับโล่ห์ผู้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของราชยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน