เบี้ยประกันชีวิตรวมสิ้นเดือนก.ค. โต 4.69 %

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 358,583.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.69 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 102,911.62 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป 255,672.20 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการประกันชีวิตตลอดมา รวมถึงบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 102,911.62 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 52,818.43 ล้านบาท
2.เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 50,093.19 ล้านบาท

ผู้อำนวยการบริหารสมาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมขอประชาสัมพันธ์โครงการ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มด้วยรักและห่วงใย (ประกันภัย10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์)” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งมีความคุ้มครอง 3 กรณี คือ
1. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (ที่ไม่ได้เกิดจากถูกฆาตกรรม /ถูกลอบทำร้ายร่างกาย /การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) วงเงิน 100,000 บาท
2. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม/
ถูกลอบทำร้ายร่างกาย /การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 50,000 บาท และมีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
3. กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) วงเงิน 5,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ด้วยการใช้บริการจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ จากช่องทางการจำหน่ายได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2561 โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี และมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ซื้อกรมธรรม์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย และประกันภัย 10 บาท สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน