ธุรกิจประกันชีวิตจ่ายสินไหมกว่า 2 ล้านบาทให้ลูกค้าติดโควิด-19

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้วันที่ 5 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563 มีผู้เอาประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเรียกร้องสินไหมจำนวน 27 ราย โดยมีจำนวนสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้น 2,244,091 บาท ทั้งนี้ แยกเป็นสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล 1,867,641 บาท และสินไหมอื่นๆ เช่น สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) จำนวน 376,450 บาท จากบริษัทประกันชีวิตจำนวน 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เอไอเอ จำกัด, บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้บริษัทประกันชีวิตได้ดำเนินการจ่ายสินไหมให้กับผู้เอาประกันชีวิตเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว

ในขณะนี้ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของพี่น้องคนไทย เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตประจำวันและระบบสาธารณสุข ในนามนายกสมาคมประกันชีวิตไทย ตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตขอเป็นกำลังใจและขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่าน
ขอให้ดูแลสุขอนามัยของตนเองอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชน งดออกจากที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็นกินอาหารปรุงสุก แยกชุดช้อนส้อมและภาชนะส่วนตัว สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านรวมถึงล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้สามารถต่อสู้กับโรคต่างๆ ได้อยู่เสมอและที่สำคัญอย่าลืมวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายและภาระต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับตัวเองและคนที่รัก พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าเราคนไทยจะช่วยกันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ สำหรับผู้เอาประกันชีวิตที่มีความประสงค์ต้องการตรวจสอบว่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ตนเองทำไว้นั้นมีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไรและมีวงเงินความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่เท่าไรสามารถติดต่อสอบถามได้ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทประกันชีวิตที่ทำประกันไว้หรือติดต่อสอบถามที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทรศัพท์ 02 679 8080 โดยแจ้งรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน