สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานรับมอบ

เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมทั้งนำไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงโรคระบาดอื่น ๆ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน