“ส.ประกันชีวิต” ร่วมปั้นฝันเยาวชนไทยสู่นักวางแผนการเงิน

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯจัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศร่วมแสดงความสามารถในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท โดยสมาคมประกันชีวิตไทยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้ามีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มูลนิธิร่มฉัตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

โดยบรรจุความรู้ด้านการประกันชีวิตหนึ่งในเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตไว้ในหลักสูตรวิชาการที่จะแข่งขัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาระกิจหลักของสมาคมฯ ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าการประกันชีวิต(Insurance Literacy) เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีเวทีในการพัฒนาและต่อยอดการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ รู้จักวางแผนการเงินส่วนบุคคลหรือต่อยอดการทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่มีหนี้สินในอนาคต และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดสนใจเข้าสมัครเพิ่มขึ้นทุกๆปี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วกว่า 33,846 คน จากสถานศึกษา 8,371 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับในปี 2561 มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ความสนใจเข้าสมัครทั้งสิ้น 5,189 คน จาก 1,165 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยจะมีการจัดการแข่งขันคัดเลือกผู้ชนะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 และจัดการแข่งขันคัดเลือกผู้ชนะของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ทั้งนี้สมาคมประกันชีวิตไทยมีความคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะถูกฝึกฝน บ่มเพาะความรู้ต่างๆ จนกลายเป็นเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะนำความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันชีวิตไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้ชีวิต ตลอดจนการสื่อสารต่อเนื่องให้กับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สมาคมประกันชีวิตไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน