ส.ประกันชีวิตสนับสนุนแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้กับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นเวทีแสดงความรู้ความสามารถในเชิงเศรษฐศาสตร์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนประกันชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสมาคมฯ ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าการประกันชีวิต (Insurance Literacy)

สำหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ซึ่งปีนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ความสนใจเข้าสมัครทั้งสิ้น 5,189 คน จาก 1,165 โรงเรียนทั่วประเทศ

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com