ส.ประกันชีวิตไทย ร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ให้ความรู้ประกันชีวิต“ชุมชนตลาดน้ำบางคล้า”

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยเชิงรุกสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนในชุมชนตลาดน้ำบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย อีกทั้งสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้ตนเอง รวมถึงครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ณ ชุมชนตลาดน้ำบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน