สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิพระดาบส

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติต้อนรับนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ อุปนายกฝ่ายวิชาการและประธานจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ตลอดจนคณะกรรมการ พร้อมรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เนื่องจากการจัดงานดังกล่าว เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ณ ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน