สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมจัดสัมมนาผู้บริหารด้านประกันภัยสุขภาพ

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ รองเลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาหัวข้อ “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล” ในงานสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยสุขภาพ ประจำปี 2562 จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน