ส.ประกันชีวิตฯ สรุปยอดสินไหม 7 วันอันตรายจ่าย 51 ล้านบ.

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทั้งสิ้น 463 ราย มีผู้ที่ได้ทำประกันชีวิตไว้เพียง 102 รายเท่านั้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 22.03 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยมีจำนวนสินไหมประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 51,855,930.42 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรวม 423 ราย โดยมีผู้ที่ได้ทำประกันชีวิตไว้จำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด
ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนคุ้มครองความเสี่ยงภัยจากชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่จำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มมากขึ้นและสวนทางกับจำนวนผู้ที่มีประกันชีวิต แสดงให้เห็นว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่มีความคุ้มครองจากประกันชีวิต และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียก็จะส่งผลกระทบไปยังครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ข้างหลัง
ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกัน โดยทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุอย่างน้อยครอบครัวละ 1 กรมธรรม์ เพื่อวางแผนลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พร้อมแนะนำให้ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าว
รีบดำเนินการเรื่องเอกสารและติดต่อบริษัทรับประกันภัย เพื่อใช้ในการขอรับสินไหมทดแทน ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมอย่างรวดเร็วในทันทีที่ได้รับเอกสาร
ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันชีวิตที่ท่านได้ทำสัญญาไว้หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02 679 8080 ต่อ 561-563

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน