สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมมนาประจำปี “THAIFA Convention 2020”นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทยและอุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและสนับสนุนการจัดงานสัมมนาประจำปี“THAIFA Convention 2020” จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจและแนวทางในการทำงาน จากวิทยากรชั้นนำทั้งในอุตสาหกรรมและนอกอุตสาหกรรมประกันชีวิต เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน