ส.ประกันชีวิตฯ มอบเงิน 1 แสนบ.ช่วยผู้ประสบภัยอุบลฯ

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนางสาวมะยุรี หงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบเงินจำนวน 100,000 บาทแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร และ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน