ส.ประกันชีวิตมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 100,000 บาท  เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ ซึ่งสมาคมฯได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 11 ทั้งนี้ มีนางณินทิรา โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิฯเป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารมูลนิธิฯ ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน