ซื้อ “ประกันสุขภาพ” อย่างไร? กรณีเป็น ผู้ป่วยนอก หรือ OPD

INNWhy Magazine Online ติดตาม How to ซื้อประกันสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า กรณี เป็น ผู้ป่วยนอก หรือ OPD กับ “พิชา  สิริโยธิน” ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย 

ด้วยปัญหาสุขภาพมักมาเยือนคนเราแบบไม่ทันตั้งตัวเสมอ และการเจ็บป่วยที่ต้องรักษาพยาบาลก็มักจะมาควบคู่กับค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นสวนทางกับรายได้ของเรา ทำให้หลายคนซึ่งเป็นเสาหลักครอบครัวเริ่มกังวลกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้

ทั้งนี้ ทางเลือกของการมี “ประกันสุขภาพ” นับเป็นส่วนสำคัญของการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เราคลายกังวลได้โดยไม่ต้องนำเงินเก็บออมทั้งชีวิต หรือนำเงินในอนาคตมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นๆอย่างต่อเนื่อง

ถามว่า แล้วเราจะซื้อ “ประกันสุขภาพ” หรือ ซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อย่างไรดีให้คุ้มค่า  “คุณพิชา  สิริโยธิน” ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ให้ความรู้กับผู้สนใจซื้อ “ประกันสุขภาพ” ประกอบการพิจารณาให้รอบคอบ ก่อนตัดสินใจว่า  การซื้อประกันสุขภาพนั้น จะแยกออกเป็น 2 กรณี

กรณี “ผู้ป่วยนอก” หรือ “ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล” หรือรู้จักกันในชื่อเรียกว่า OPD (โอพีดี) กรณีนี้เวลาจะซื้อความคุ้มครองครั้งละ 500   บาท 1,000 บาท  1,500 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท หรือ 4,000 บาทตามแต่กรณี ซึ่งจะให้ความคุ้มครองไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

จึงมีคำถาม ตามมากับ “ผู้เอาประกัน” บางราย ว่า หากลิมิทวงเงินซื้อความคุ้มครองตามที่กล่าวข้างต้น แต่ “ผู้เอาประกัน” เวลาเจ็บป่วยรักษาพยาบาล พบแพทย์แค่ปีละ 2-3 ครั้ง  คุ้มหรือไม่กับเบี้ยที่จ่ายไป?          

 

ดังนั้น  การประกันชีวิต จึงได้พัฒนาการขึ้นมา จากเดิมที่ลิมิทซื้อความคุ้มครองครั้งละ 500   บาท 1,000 บาท  1,500 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท หรือ 4,000 บาทตามแต่กรณี ความคุ้มครองไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี ก็จ่ายตามความเป็นจริง

สมมติ ซื้อไม่เกินปีละ  50,000 บาทหรือ 100,000 บาท ก็เป็นทางเลือกของ “ผู้เอาประกันภัย” ให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น กรณีเจ็บป่วยหาหมอ ไม่ต้องเสียเงินเลย

ดังนั้น “ผู้เอาประกันภัย” ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ เพราะว่า หากเป็นระบบเหมาจ่าย “ค่าเบี้ยประกันภัย” อาจจะสูงกว่าการลิมิทค่ารักษาพยาบาลหรือคุ้มครองแต่ละครั้งไม่เกินเท่าไหร่.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน