ค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงขึ้น…ประกันสุขภาพจำเป็นแค่ไหน?

 

ติดตามสาระความรู้เรื่อง ประกันสุขภาพจำเป็นแค่ไหน? ยุคค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุด  กับคุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย

คุณพิชา กล่าวว่า สุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะโรคร้ายแรงสามารถมาถามหาเราได้ทุกขณะ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทุกท่านควรจะต้องมี  อย่าลืมว่านับตั้งแต่เด็กแรกเกิด  จะพบว่า มีโรคภัยต่างๆ ตามมาตามวัยเด็ก ฉะนั้นการที่ผู้ปกครองจะมาแบกภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ที่บางคนอาจมองว่าค่าใช้จ่ายสูง และต่อมาเมื่อเราย่างเข้าสู่วัยชรา ก็จะมีโรครุมเร้าถามหา จึงเป็นเหตุผลที่เราควรมีเรื่องของการประกันสุขภาพมารองรับ

ทั้งนี้ นอกจากโรคที่มาตามวัยแล้ว ยังมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่นับวันค่ารักษาพยาบาลแพงมากขึ้น อันเนื่องมาจากโรคใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ต้องใช้ยาใหม่ๆ ค่ารักษาพยาบาลตรงนี้จึงสูงขึ้น รวมถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาซึ่งเทคโนโลยีหรือยาต่างๆมีราคาแพง หากเราไม่มีประกันสุขภาพรองรับ มีโอกาสทำให้ต้องเสียเงินออมที่เก็บมาหมดไปกับเรื่องของสุขภาพได้

คุณพิชา กล่าวด้วยว่า  ค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปี มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 8-10% ถ้าหากเราไม่มีประกันสุขภาพมารองรับไว้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า เงินที่เราเก็บมาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้

เพราะฉะนั้น หากเรามีประกันสุขภาพจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับเราได้มากเลยทีเดียว.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน